Stamboek Texelaars op Texel


NSFO:

De schapen worden ingeschreven in het NSFO-on-line programma. Ze berekenen ook de indexen voor worpgrootte en groei. In 2018 heb ik ook de schapen laten onderzoeken op wormresistentie.

TSNH

Ik ben aangesloten bij het Texelse schapenstamboek Noord-Holland. De schapen worden ingeschreven op basis van het fokdoel van het TSNH.

Gezondheid:

De schapen zijn gecertificeerd vrij van zwoegerziekte (=visna maedi).

Voor scrapie hebben alle dieren het genotype ARR/ARR. Er worden nu alleen nog ARR/ARR rammen gebruikt.